Aepos movie
  • Aepos ingezet in aardbevingsgebieden

    Het is een hot item in Noord-Nederland, de regelmatige gaswinning in de provincie Groningen die haar bewoners teistert met aardbevingen. Deze aardschokken veroorzaken schade aan huizen en frustreren … meer

Dorpsstraat 10
9245 HP, Nij Beets
0512 - 462205
info@aepos.nl